Inya's Blog

 

 

 

Nu is het juiste moment

No more waiting time!

Laat je stem horen, deel, breng in, ga staan.

Creëer het leven wat je wenst!

Van bezitten naar stromen

Het is in het laten gaan dat het ontvangen begint.
Een oneindige levensenergie en liefdesenergie die gedeeld mag worden.

De stem van je hart

Het vraagt om veel moed om te luisteren naar de stem van je hart en te horen dat je het bekende mag laten gaan. Niets om aan vast te houden, het leven wil continu doorstromen.

Vrijheid in verbinding

Ik had de prikkels van buiten nodig om de leegte van binnen maar zeker niet te voelen.
Maar ik moest uiteindelijk alles laten gaan om dieper te dalen in mijn vrouw-zijn

De kracht van het niet weten

Het ‘niet weten’ is mijn gift die ik mag delen met de mensen om mij heen. Mensen verleiden uit het hoofd in het hart om te spelen in de vrije ruimte

Creëer je eigen werkelijkheid

2018 was het jaar om mijn inner Queen te ontvangen.
Met alle bibbers bewoog ik door de angst heen om mijn licht te laten schijnen.

Stay in contact

Voor inspiratie in het hier en nu